Praktične IT vsebine
v času COVID-19

O klubih

Klub IT Managerjev (Klub ITM):
Klub je namenjem vsem managerjem, vodjem in direktorjem IT oddelka oziroma IT podjetja. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo vodenja IT kadrov, proračuna, projektnega vodenja, infrastrukture, programskih rešitev, novih idej in drugo. Gre za skoraj 18 letno tradicijo srečanj na katerih povezujemo IT managerje med sabo.

Klub varnostnih inženirjev (Klub KVI):
Klub je namenjem vsem varnostnim inženirjem, strokovnjakom neprekinjenega poslovovanja in vsem, ki delujejo na področju varovanja informacij. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo varovanja informacij, spremljanja in vodenja zaposlenih, odzivanja na incidente, planiranja neprekinjenega poslovanja, pravnih in pogodbenih vprašanj, itd. 

Klub skrbnikov in upravljavcev dokumentarnega gradiva (Klub SIU):
Klub je namenjen vsem arhivarjem, dokumentalistom, poslovnim sekretarjem, inšpekcijskim službam, regulatorjem, ponudnikom storitev, svetovalcem, itd. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo prehoda v e-dokumentiranje, zakonodaje s področja arhiviranja, tehničnih in vsebinskih izzivov arhiviranja, priprave evidenc, itd.

Klub skrbnikov za varstvo osebnih podatkov (Klub DPO):
Klub je namenjen DPO-jem (Data Protectio Officer) in vsem, ki se ukvarjajo s področjem varstva osebnih podatkov. Teme, ki se obravnavajo v okviru kluba GDPR, se dotikajo Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ZVOP-1 oz. ZVOP-2 (ko bo sprejet) in druge povezane zakonodaje ter implementacije le-te v različne slovenske organizacije in podjetja. 

Klub Data Center (Klub DC):
Klub je namenjen vsem skrbnikom podatkovnih centrov ter ponudnikom storitev iz tega področja. Teme, ki jih znotraj kluba Data Center obravnavamo so namenjene predvsem zagotovaljanju nemotenega delovanja podatkovnih centrov ter celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti podatkov, ki se nahajajo v omenjenih centrih.

Klub Revizorjev IS (Klub RIS):
Klub je namenjen vsem revizorjem, še posebej revizorjem IS, ki stremijo k nenehnim izboljšavam v procesu revizije informacijskih sistemov. Namen kluba revizorjev IS je, da se izmenjujejo teme namenejne reviziji informacijskih sistemov ter teme povezane s komunikacijo z IT oddelki oz. z vodstvom ter z upravo podjetja.

Klub Etičnih Hekerjev (Klub EH):
Klub etičnih hekerjev je namenjen vsem etičnim hekerjem ter varnostnim inženirjem, ki bi radi redno nadgrajevali svoje znanje. Klub etičnih hekerjev je namenjen spoznavanju in ugotavljanju sodobnih načinov etičnega hekanja, penetracijskega testiranja ter zaščite podjetij pred zlonamernimi hekerji.

 

Reference

Palsit

Kristina Ober, CMO, Smart Com

Online srečanje IT kluba na temo »Kako se hitrejše in učinkoviteje odzvati na skrite in neznane varnostne incidente?«, ki smo organizirali skupaj s podjetjem Palsit d. o. o., je presegel naša pričakovanja. Z webinarjem, ki ga je izvedel Matjaž Katarinčič, vodja tehnološkega področja kibernetska varnost na Smart Comu, smo nagovorili več kot 130 zainteresiranih IT strokovnjakov in tako dodatno razširili krog sogovornikov. Poleg zanimive vsebine je za takšen rezultat zaslužna tudi Palsitova ekipa, ki je odlično promovirala online srečanje in ga tehnično tudi izvedla.

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.